Dr Zoran N. Rajić je rođen 30. marta 1966. godine u Nikšiću, Crna Gora.Poljoprivredni fakultet u Zemunu, odsek za Agroekonomiju, upisao je 1984. godine, a diplomirao 1989. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je2003. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Od 1990. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu (Institut za agroekonomiju). Na istom fakultetu biran je u zvanje asistenta, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Angažovan je u nastavi na osnovnim akademskim studijama Univerziteta u Novom Pazaru, studijski program Poljoprivredna proizvodnja i Univerziteta Bijeljina, Poljoprivredni fakultet, studijski programi Poljoprivredna proizvodnja i Agroekonomija. Školske 2014/2015 i 2015/2016 godine bio je angažovan kao gostujući profesor na Fakultetu za zemjodelski nauki i hrana Univerziteta Sv. Ćiril i Metodij u Skoplju.

U periodu od 2009. do 2012. godine obavljao je dužnost prodekana za nastavu, a od 2011. do 2012. godine i šefa Katedre za menadžment u agrobiznisu. Član je uređivačkog odbora časopisa Ekonomika poljoprivrede.Od 2011. godine član je Komisije za dodelu nagrade grada Beograda za poljoprivredu. Potpredsednik je Asocijacije za dijalog kultura i civilizacija. Član je Balkanske asocijacije agrarnih ekonomista.

Od maja 2014. do avgusta 2016. godine obavljao je dužnost državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Odabir pisma

Muzej FK Partizan 360°

SC Teleoptik 360°

NAJVEĆI USPESI I TROFEJI

ŠAMPION

27

PUTA

POBEDNIK KUPA

16

PUTA

VICEŠAMPION EVROPE

1966.

GODINE

SREDNJEEVROPSKI KUP

1978.

GODINE